Zborník prác 14. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov

Uvod...

 

Porodica Ferik utisnula je duboke tragove na polju slovačke vojvođanske muzike, a upravo te tragove sledi i zbornik koji se nalazi u vašim rukama. Temu zbornika, kao i temu 14. Muzikološke konferencije Slovačka muzika u Vojvodini, koja je održana 24. novembra 2018, osmislio je sam život. Prvobitna zamisao organizatora konferencije bila je da 14. konferencija bude posvećena temi 110 godina od rođenja Juraja Ferika st. Nagli odlazak jedne od najznačajnijih ličnosti našeg muzičkog života Juraja Ferika ml. uticala je na odluku da temu korigujemo, te da nova tema glasi Doprinos Juraja Ferika st. i Juraja Ferika ml. muzičkom životu vojvođanskih Slovaka. Na taj način konferencija je postala mesto na kome će stručna javnost moći da oda priznanje i jednoj i drugoj ličnosti, da dokumentuje i analizira njihovu sakupljačku, dokumentacionu, interpretacionu, aranžersku, pedagošku, izdavačku i dirigentsku delatnost i da naglasi njihove poglede na muziku vojvođanskih Slovaka, kao i na njen dalji razvoj. Na konferenciji je više puta istaknuto da smo kao zajednica siromašniji za značajnu ličnost javnog života, čiji će gubitak biti nenadoknadiv za celokupnu zajednicu.

S obzirom na to da se datum održavanja konferencije podudarao sa 53. Susretom u pivničkom polju (festivalom autentične slovačke narodne pesme, koji se održava svake godine u Pivnicama), odlučili smo da konferenciju iznimno preselimo u Pivnice. Naši domaćini bili su SKUD ,,Pivnice“, a organizator Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, uz finansijsku podršku Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine. Dobrodošlicu svim učesnicima poželeo je Valentin Mihal Grnja, predsednik SKUD-a ,,Pivnice“ i rukovodilac festivalskog orkestra, predsednica Komisije za muziku Odbora za kulturu NSSNM Ana Medveđova, kao i Ana Hrćan-Leskovac, direktorka ZKVS. Konferenciju je uveličalo prisustvo potpredsednika Kancelarije za Slovake u inostranstvu Petra Prohacke, kao i članova porodice Juraja Ferika ml. – ćerke Ana, unuka Viktora i Eme, zeta Žolta i supruge Zuzane. U uvodnom delu konferencije omiljene slovačke narodne pesme Juraja Ferika otpevao je njegov unuk Viktor Ivanović. Uz pratnju na harmonici Ondreja Maglovskog uvodne pesme zvučale su veoma emotivno i dirljivo, što je na određeni način dalo ton i celoj konferenciji.

Nema sumnje da je muzikološke konferencije koje organizujemo počev od 2005. godine Juraj Ferik ml. svesrdno podržavao. U prilog tome govori njegovo prisustvo na dvanaest od ukupno četrnaest konferencija. Njegova podrška istraživačkoj i dokumentacionoj delatnosti prvenstveno se ogleda u autorskim tekstovima, koje je uvek sa posebnim nadahnućem i bogatim muzičkim iskustvom predstavljao na ovim forumima. Na trećoj konferenciji, održanoj u  Novom Sadu, prvi put je prezentovao svoj tekst pod nazivom Pojedina opažanja vezana za svemanjinske muzičke festivale. Na petoj konferenciji, koja je održana 2009. godine, a koja je bila posvećena jubileju – 60 godina Novosadskog radija, govorio je na temu Stvaralaštvo Juraja Ferika st. u Novosadskom radiju. Na 7. konferenciji, koja je održana 2011. godine, govorio je na temu Viliam Figuš Bistri i Mikulaš Šnajder Trnavski – ličnosti slovačke muzike i njihovo delovanje u  Vojvodini. Godinu dana kasnije, kada smo konferenciju posvetili temi Crkvena muzika, J. Ferik je govorio na temu Kantorsko-levitski seminari u Slovačkoj evangelističkoj a.v. crkvi u Jugoslaviji u periodu od 1961. do 1973. godine. Godina 2016. posvećena je životu i delu etnomuzikologa Martina Kmeća, a Juraj Ferik se predstavio tekstom na temu Moja saradnja sa Martinom Kmećom i njegov udeo u izdavanju zbirke Narodne pesme Slovaka u Vojvodini Juraja Ferika st. Jedina konferencija na kojoj nije učestvovao jeste ona održana 2014. godine, a razlog tome bili su njegovi zdravstveni problemi. Počev od 14. konferencije, naš saradnik će postati deo lepih sećanja učesnika ovog foruma, ali i zvezda vodilja po pitanju muzičkog života ovdašnjih Slovaka. Sve dok se budemo prisećali misli naših ličnosti iz sveta muzike, biće sačuvana i uspomena na njihove živote i na delo koje je doprinelo jačanju kvaliteta muzike vojvođanskih Slovaka.

Svaki od naših zbornika predstavlja sliku jednog vremena, a srca organizatora su puna kada se samo na trenutak vrate svim onim tekstovima i fotografijama koji su se trajno nastanili u zbornicima. Stoga nas raduje  činjenica da je 14. edicija zbornika posvećena porodici Ferik, te da imamo mogućnost da zahvaljujući fotografijama i tekstovima na jednom mestu trajno sačuvamo podatke o njihovom životu i delu. Bogat fotografski materijal sakupljen je u vreme kada smo u Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka organizovali prigodan program povodom životnog jubileja – 80 godina života Juraja Ferika. Fotografije nam ukazuju na deo njegove dirigentske i muzičke karijere, a razni aspekti rada i delovanja obuhvaćeni su tekstovima Ane Medveđove, Mgr. art. Kristine Lomen, PhD. MgA. Janka Sirome, PhD Mariene Stanković-Krivak, Ma. Katarine Mosnak-Bagljaš, Mgr. Ane Medveđ ml, Tatjane Jaškove, PaedDr. Juraja Suđija, PhD. i Mgr. art. Miline Sklabinski PhD. U zbornik smo uvrstili i tekst Katarine Meleg-Melih, koja je u ime našeg foruma čestitala životni jubilej – 60 godina profesorki muzike Ani Medveđovoj, a tim povodom objavljujemo tekst o njenom muzičkom putu.

Učesnici konferencije su se u zaključcima usaglasili da će biti podnet zahtev Opštini Bački Petrovac da jedna od ulica dobije naziv po Juraju Feriku. Diskusija se odnosila i na potrebu organizovanja stručnih kurseva za kantore /orguljaše u crkvama/, kao i na potrebu objavljivanja zbirke autorskih kompozicija Juraja Ferika st. Verujemo da ćemo ove ciljeve uzeti u obzir i tokom budućeg delovanja konferencije Slovačka muzika u Vojvodini.

 

Milina Sklabinski

 

Zborník v elektronickej podobe sa nachádza tuná.

 

 

 

 

Release Date: 
2019

Reply

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.