Vianočné gratulácie prijaté v ÚKVS

V tejto rubrike zverejníme vianočno-novoročné gratulácie, ktoré sme prijali v ÚKVS.

Ďakujeme srdečne!

Miro Dudok s rodinou

Spokojné, láskou a porozumením naplnené vianočné sviatky a v novom roku veľa zdravia, šťastia a úspechov.

Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade

POVINŠOVANIE S ĽUBOM

POVINŠOVANIE S ĽUBOM FELDEKOM

Do Nového roku vinšujem vám, ľudia, aby vám k reťazi nechýbala búda, aby ste vyhúkli tomu, kto vás sadil, slniečko aby vás hrialo, dáždiček vás chladil, aby ste nehnili, aby vás nekradli, aby vás cudzopasníky nenapadli, aby vás kamenec privčas nevymlátil, mor vás nevyhubil, víchor nevyvrátil, alebo nevzala veľká voda azda, aby vás neprepil na koreni gazda, aby ste voňali, keď z vás bude seno, aby vás zostalo pár aj na semeno. Cestujte letecky, myslite prakticky, stravujte sa zdravo, pite notoricky, cíťte sa obrovsky, čudujte sa hrozne, smejte sa hurónsky, tvárte sa morózne, francúzsky milujte, kanadsky žartujte, miznite anglicky, aj tak raňajkujte, každé ráno cvičte, silon nežmýkajte, čítajte Feldeka, v meste nedýchajte. Nech ste všetci v zime zalezení v teple, keď nebude švábka, nech máte erteple, keď sa bozkávate, nech sa neudriete – a žite naveky, až kým neumriete.

Katedra etnológie a muzeológie FiF UK

Slovenský národný dom, Dobanovce

Slovenské vojvodinské divadlo

Kolektív Knižnice Štefana Homolu

Oddelenie slovakistiky FFUNS

Jarmila Gerbocová

Krajanské múzeum Matice slovenskej

Slovenské kultúrne centrum Našice

Ženský spolok Kovačica

Program v slovenskej reči, RNS

Asociácia slovenských novinárov

Hlas ľudu

Slovenské národné múzeum v Martine

Akadémia ženského podnikania, Báčsky Petrovec

Výskumný ústav CSS v Maďarsku

Veselé Vianoce a šťastný nový rok Vám praje Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

Spolok petrovských žien

A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám tak sladia ten náš život krátky. V ďalekej krajine, tam kde rastú palmy, tam kde prorok Dávid skladal svoje žalmy, tam medzi troma čiastky zeme, narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleme. A na tieto sviatky i my sa radujeme, z úprimného srdca toto Vám vinšujeme: Aby bol Kristus Pán Vaším tešiteľom, Vaším dobrým radcom a dobrým priateľom.

Tak ako vo sviatky vianočné tak po celý 2015. rok.

Spolok petrovských žien

www.kulpin.net

Ochotnícke divadlo Janka Čemana, Pivnica

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.