Slovenské národné slávnosti

Slovenské národné slávnosti sa v roku 2009 rozhodnutím Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny stali národnostným sviatkom Slovákov žijúcich v Srbsku.

Slovenské národné slávnosti sa každoročne uskutočňujú s cieľom podnietiť stretnutie Slovákov tak tých žijúcich v Srsbku ako aj Slovákov zo zahraničia, prezentovať verejnosti to najlepšie čo sa za rok v slovenskej vojvodinskej komunite vyprodukovalo, usporiadať rôzne stretnutia (štátnych predstaviteľov, podnikateľov, osvetových pracovníkov, študujúcej mládeže a pod.), tiež usporiadať rôzne športové ako aj iné zábavné obsahy. Je to zároveň príležitosť, aby sme našim hosťom zo Srbska a zo zahraničia predstavili ako v súčasnosti žijú vojvodinskí Slováci.

Slovenské národné slávnosti majú troch spoluorganizátorov: Maticu slovenskú v Juhoslávii, Obec Báčsky Petrovec a Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny.

V rámci nášho fóra máte príležitosť zhodnotiť jediný sviatok všetkých nás. Vyjadrite svoje dojmy zo Slovenských národných slávností, odporučte ich svojim známym, rozdeľte sa o svoje konštruktívne nápady...

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.