COMMITTAL

Svetlana Miháľová
10. March 2010

G. Lipovetsky v knihe Éra prázdnoty konštatuje, že každodenná honba za životnou úrovňou neustále zamestnáva blahobytnú spoločnosť...„Je koniec sentimentálnej kultúry, koniec   happyendu...prichádza cool kultúra, kde si každý žije vo vlastnom bunkri ľahostajnosti v bezpečí pred vlastnými a cudzími vášňami.“
V podobnej situácii, keď reklama pohlcuje všetky možné priestory, nikto by pravdepodobne nečakal, že dostane do ruky absolútny opak....

You need Flash player to see this content.