Najúspešnejšie pohľadnice V. kola fotokonkurzu ÚKVS