Prihláste sa na odbornú prednášku pod názvom Manažment pracovného času

4. April 2018 - 13. April 2018
Prednáška na tému Manažment pracovného času sa bude konať 18. apríla o 18.00h v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov. Lehota na oznámenie účasti je do 13. apríla 2018.

Time management je v práci manažéra mimoriadne dôležitou súčasťou koloritu každého dňa. Využívanie časového manažmentu – riadenia vlastného času, je nevyhnutným predpokladom na úspešné zvládnutie manažérskych úloh. Primerané plánovanie pracovného času zabezpečí, že úlohy budú splnené na čas, bez nadmernej hektiky a stresu. 

Prednáška o účinnom riadení pracovného času zoznámi záujemcov so základmi časového manažmentu, prípravou časových plánov s cieľom zvýšiť efektivitu realizovaných aktivít. O kvalitnú prednášku na uvedenú tému sa postará Doc. PhDr. Boris Michalík, PhD z Katedry manažmentu kultúry a turizmu, Filozofická fakulta UKF v Nitre. Michalík sa stará predovšetkým o kultúrne dedičstvo, skúma kultúru Slovákov žijúcich v zahraničí a regionálny rozvoj cestovného ruchu.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov preto vyzýva všetkých záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť prednášky, aby sa prihlásili na účasť najneskôr do 13. apríla 2018 mailom office@slovackizavod.org.rs, ustavprekulturu@gmail.com alebo telefonicky na 021/ 54 55 70.

Prednáška na tému Manažment pracovného času sa bude konať 18. apríla 2018 o 18.00h v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov (ul. Njegoševa 16/II, Nový Sad). 

 

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.