Prihláste sa na odbornú prednášku pod názvom Manažment pracovného času

4. April 2018 - 13. April 2018
Prednáška na tému Manažment pracovného času sa bude konať 18. apríla o 18.00h v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov. Lehota na oznámenie účasti je do 13. apríla 2018.

Time management je v práci manažéra mimoriadne dôležitou súčasťou koloritu každého dňa. Využívanie časového manažmentu – riadenia vlastného času, je nevyhnutným predpokladom na úspešné zvládnutie manažérskych úloh. Primerané plánovanie pracovného času zabezpečí, že úlohy budú splnené na čas, bez nadmernej hektiky a stresu. 

Prednáška o účinnom riadení pracovného času zoznámi záujemcov so základmi časového manažmentu, prípravou časových plánov s cieľom zvýšiť efektivitu realizovaných aktivít. O kvalitnú prednášku na uvedenú tému sa postará Doc. PhDr. Boris Michalík, PhD z Katedry manažmentu kultúry a turizmu, Filozofická fakulta UKF v Nitre. Michalík sa stará predovšetkým o kultúrne dedičstvo, skúma kultúru Slovákov žijúcich v zahraničí a regionálny rozvoj cestovného ruchu.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov preto vyzýva všetkých záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť prednášky, aby sa prihlásili na účasť najneskôr do 13. apríla 2018 mailom office@slovackizavod.org.rs, ustavprekulturu@gmail.com alebo telefonicky na 021/ 54 55 70.

Prednáška na tému Manažment pracovného času sa bude konať 18. apríla 2018 o 18.00h v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov (ul. Njegoševa 16/II, Nový Sad). 

 

Comments

Levitra Shop Erfahrung order levitra without a prescription Acheter Cialis Discount France Amoxicillin And Prednisolone Ez Online Pharmacy Buy Cialis Usa

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.