Approved dotations of the OSLA for the year 2011

19. July 2011
The budget committee evaluated the requests of the Slovaks living abroad who have applied for budget grants from the Office for Slovaks living abroad for the year of 2011.

For this year there have been four times as much requirements as the possibilities of the budget grant of the Office for Slovaks living abroad (OSLA) were. The office accepted 847 requests from 25 foreign countries where Slovaks live (Argentina, Belgium, Cyprus, Czech republic, Montenegro, France, Croatia, Ireland, Canada, Libanon, Hungary, Germany, Norway, Poland, Austria, Romania, USA, Serbia, Syria, Switzerland, Sweden, Italy and Great Britain.).

First and foremost the OSLA supports the Slovak national awarenes and the cultural identity of Slovaks living abroad. Less support is given to the integration of Slovaks into the places from which they come from. This years financial support was oriented mostly on education, children, youth and the development of the informational society.

Serbia as one of the apllyed countries in which more than 50 000 Slovaks live, has handed the most requests to the OSLA, to be more precise 289 requests were sent, but only 152 were approved by the grant committee for the year 2011.

There have been approved three projects of the Cultural institute of Vojvodina's Slovaks. Two of them are being supported regularly by the OSLA, those projects are: maintenance of the portal of Low land Slovak culture www.slovackizavod.org.rs and the International conference of the musicians and music experts. New project of the Culutral Institute is called The Slovak cultural activists from Vojvodina by the eye of the artist Pavel Pop. This project has a goal to make artistic portraits of meaningful Slovak personallities from Vojvodina, which will be made by the artist Pavel Pop.

This year OSLA has dedicated its consideration also to the big investments like Slovak cultural centre in Našice (Slovaks from Croatia) they got a support of 150 000 euros, National museum of Slovaks in Serbia in Báčsky Petrovec (Slovaks from Serbia) the financial support they got is 100 000 euros and the Centre of Slovak culture in Nova Bela (Slovaks from Poland) which is supported with 45 000 euros.

Based on the published results which were brought by the decision of the grant committee and the prezident of OSLA Milan Vetrák, it is noticable that the OSLA showes interest in developing the informational society and also making new qualitative web pages.

 

 

Anna Struhárová
References: 

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Spoločná fotografia účastníkov
U Studiju M (ul. Ignjata Pavlasa 3, Novi Sad) u organizaciji slovačke redakcije Radija Novi Sad održalo se 36. Radijsko takmičenje mladih recitatora.
Slovenská komunita v Srbsku je bohatšia ešte o jedno kultúrne podujatie. Je to Medzinárodný folklórny festival Jánošík, ktorého prvý ročník sa konal 31.10.2009 v miestnostiach Domu kultúry v Jánošíku.
V Bratislave sa konalo 3. Valné zhromaždenie SZSZ s cieľom zhodnotiť doterajšiu činnosť združenia a zvoliť vedenie, ktoré bude ciele združenia realizovať v nasledujúcom mandátnom období.
Divadelníci z Padini v predstavení Kubo, v réžii Fedora Popova
Festival amaterskih pozorišnih ansambala sa inscenacijama na temu položaj i značaj žene u društvu održan je u velikoj sali Kulturno-informativnog centra u Kisaču.
Na scéne Divadla mladých (Pozorište mladih) v Novom Sade konalo sa divadelné predstavenie Alegória v réžii Jána Makana.
Knjižna izdanja SIC u 2009. godini
Frankfurt, Pariz i Beograd su najveća mesta susretanja izdavača u Evropi. Ovo je najveći festival literature i najmasovniji kulturni događaj u Srbiji.
Minulý víkend v kovačickom Dome kultúry 3. októbra odznel Detský festival slovenských ľudových piesní Rozspievané klenoty.
Musica Viva
V sobotu 24. októbra sa Báčskom Petrovci konal v poradí druhý Koncert zborovej hudby, na ktorom účinkovali slovenské vojvodinské zbory, ako aj ich hostia.
Foto: Jaroslav Grňa
Syntagma bližšie k človeku odrzrkadľuje tvorbu básnika, osemdesiatnika Pavla Mučajiho. Takýmto leith motívom bolo poznačený večierok v Dome Matice slovenskej v Báčskom Petrovci.
Z otvorenia Sympózia
Prínosom sympózia, ktoré bolo 23.- 24. októbra v Novom Sade a v B. Petrovci sú referáty o médiách, nové odborné impulzy mediálnych a literárnych expertov a náčrt možných riešení problémov v  médiách.