Slovaks in Serbia from the cultural aspect

13. January 2012
Unique publication which offers overview of 34 places in which Slovaks have or have had an organized cultural life, is published.

In the Government hall of the the Assembly of the Autonomous Province of Vojvodina on January 18th 2012 there has been held a promotion of a book called Slovaks in Serbia from the cultural aspect, which has been published by the Cultural Institute of Vojvodina's Slovaks. As a result of a long term work, various field and manz different literature researches, is comprehensive and thoroughly prepared book which is dedicated to over 260 year old history of Slovak minority on the land of Vojvodina.

Aula vlády AP Vojvodiny počas prezentácie knihy Slováci v Srbsku z aspektu kultúry

Photo: ÚKVS

One of the founders of the Cultural Institute of Vojvodina's Slovaks is the the Assembly of the Autonomous Province of Vojvodina and to the occasion few word dedicated the president of the the Assembly Dr. Bojan Pajtić who said “ Slovak minority is one of the one of the biggest minorities which live on the territory of Vojvodina, also it is one of the best organized minorities and has a menaingfull role in preserving national and cultural identity. He also has uderlined the fact that this book promotion has a historical meaning which is of a great importance for Slovak minority living in Serbia.

Príhovor predsedu pokrajinskej vlády Bojana Pajtića

Photo: ÚKVS

The president of the National Council of Slovak Minority Anna Tomanová Makanová has reminded everybody present that, 9 years ago we have founded the National Council of Slovak Minority. Three years ago we founded the Cultural Institute of Vojvodina's Slovaks. We all persist to cherish our identity with all our differences which our minority haves.

Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová

Photo: ÚKVS

To the realization of the publication in a great manner has contributed also the Slovak Republic by a donation of Slovak Aid. With enthusiasm the assistant of the Embasador of Slovak Republic Embassy Rastislav Kostilník has also said few words to the promotions. I am sure that this book will be a source of information for generations to come. Personally when I came to Serbia I was searching for a literature which will have all information needed about Slovaks living in Serbia and their history.

Zástupca Veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Rastislav Kostilník

Photo: ÚKVS

Many visitors during the promotion had an opportunity to watch a video which has presented shortly every place or town where Slovaks are inhabited and which are mentioned in the book. A part of the cultural life of Slovaks was performed by a piano player Ivana Nováková, singing of the youth choir called Agapé from Novi Sad and there has been performed a part of a theatre play made on a music of Miroslav Bako and the actors-dancers were a group of Miroslav Kožík form Slovak town Stará Pazova.

Skupina Miroslava Kožíka zo Starej Pazovy

Photo: ÚKVS

The book Slovaks in Serbia from the cultural aspect is first in a row book edition which is a result of research, informing, documentary and presentation work of the Cultural Institute of Vojvodina's Slovaks. Publication on its 400 pages offers comprehensive taxts and attractive photogrphies, which are documenting history, present and a complex infrastructure of vojvodina's Slovaks cultural life.

Pianistka Ivana Nováková

Photo: ÚKVS

The texts are written bz manz authors. The publication was compiled by Milina Sklabinská and katarína Mosnáková. The reviewers were Vladimír Valentík and Ladislav Čáni. The professional consultant was Dr. Samuel Čelovský and the design is made by Đula Šanta. Many professional photographies were mostly made by photographers like Michal Madacký, Đula Šanta a Igor Bovdiš.

In the end of the promotion everybody present got a copy of their own.

Riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská pri prezentácii nového CD Letí pieseň, letí

Photo: ÚKVS

Culture in this publication is understood as a way of life and as a consious interference of an individual to his enviroment. We tryied to define the basics on which the culture has evolved and its form in which it has had shaped. In this publication we map the religious life, forms of the folk culture and art. To balance these fields was probably the hardest thing to do. Every field has developed thanks to certain individuals who are the barriers of the Slovak culture, their creative work, which have made a way for the development of this culture – Milina Sklabinská.

Publikácia SLováci v Srbsku z aspektu kultúry

Foto: ÚKVS

This book offers to readers a meningful informations about Slovak culture and life in Serbia.

 

 

 

 

 

Anna Struhárová

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Premiéra tieňohry pod názvom Zatúlané sny režisérky Miliny Chrťanovej sa konala v nedeľu 8. mája 2016 vo veľkej sieni Kultúrneho centra Kysáč.
NRSNM, SKUS h. Janka Čmelíka, Obec Stará Pazova a ÚKVS vyzývajú detské divadelné súbory zo Srbska, aby sa prihlásili na 23. Prehliadku slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ.
V Novom meste nad Váhom bol ukončený XIX. ročník Festivalu Aničky Jurkovičovej, ktorý trval v dńoch 10.-12. apríla 2016.
V sobotu 9.apríla 2016 v Slovenskom kultúrno-umeleckom spoloku Jednota v Šíde bol usporiadaný prvý detský festival slovenských ľudových piesní pod názvom "Ked' si ja zaspievam".
Lehota na zaslanie prihlášok na výzvu pre koordinátorov celomenšinových festivalov vojvodinských Slovákov trvá do 15. apríla 2016.
Už dávno miestnosti ÚKVS neboli také tesné ako toho 1. apríla 2016 keď, keďže ide o divadelnú knihu, použijeme termín: premiérovala divadelná monografia MAKAN, zostavovateľa Martina Prebudilu.
U petak 1. aprila u 19h čekamo Vas u Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka na promociji monografije MAKAN.
Galéria insitného umenia z Kovačice hosťuje v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov.
On Friday, October 16th 2015, an international conference called 270 years of history, literature and language of the Slovaks in Vojvodina was held.
In the year of 2016 the VSCI in the edition of Visual monographs SlovArt plans to release an art monograph dedicated to the life and work of a painter Pavel Pop.