Ženské slovanské meno Milina je utvorené z prídavného mena milý. Toto meno sa na Slovensku v súčasnosti vyskytuje iba ojedinele, pokým je medzi vojvodinskými Slovákmi zaužívanejšie, pravdepodobne pod vplyvom srbskej kultúry a starých srbských mien Milica, Milena, Milka, Milina.