Mužské meno Kornel je odvodené z latinského slova cornu, ktoré znamená "roh". Po srbsky toto meno znie Kornelije, rus. Kornil, ukr. Kornylo. U nás je veľmi zriedkavé.