Mužské meno Milan má slovanský pôvod. Utvorené je z prídavného mena milý. Toto meno patrí na Slovensku medzi zaužívané a jeho deminutívna forma je Milanko. Slováci žijúci vo Vojvodine sa s týmto krstným menom bežne stretávajú a jeho nositeľmi sú prevažne Srbi.