Meno Eugen má grécky pôvod a jeho význam je "blahorodý, urodzený". S Eugenmi sa v Srbsku stretávame len výnimočne. Nositeľov tohto mena môžeme oslovovať aj Geňo, Genko, Žeňo.