Meno Zuzana  je v súčasnosti na Slovensku menej rozšírené, aj keď v minulosti bolo veľmi obľúbené. Má hebrejský pôvod a v preklade znamená "ľalia", "lotos". Jeho nositeľky oslovujeme Zuza, Zuzka, Zuzi, Zuzanka, Zuzička.

Osobnosti: 
Zuzana Chalupová (životopis)
Zuzka Medveďová (životopis)
Zuzana Veresky (životopis)