Zlatica je južnoslovanské meno utvorené z prídavného mena zlatý. Domáce podoby sú Zlata, Zlatina, Zlatuša.