Ženské meno Zlatka je utvorené z prídavného mena zlatý. Svojím významom blízke sú mu mená Aurélia a Aranka. U nás je meno Zlatka dosť zaužívané.