Novšie mužské meno Radúz má slovanský pôvod a jeho význam je "radujúci sa", "radostný". S nositeľmi tohto mena sa u nás stretávame ojedinele a oslovujeme ich Radúzko, Rado, Radko.