Ženské meno Sabína má latinský pôvod a jeho význam je "pochádzajúca z kmeňa Sabínov" v Taliansku. Nositeľky tohto mena oslovujeme Saba, Sabi, Sabínka. Viac je obľúbené medzi Srbmi než medzi tunajšími Slovákmi.