Igor je meno islandského pôvodu a význam mena je "boh Ingvio ochraňuje". Nositeľov tohto u nás častého mena oslovujeme Igorko, Igi.