Meno Juraj má grécky pôvod a v preklade znamená "roľník". Nositeľov tohto mena oslovujeme Juro, Jurko, Ďuri, Ďurko. Medzi Slovákmi v Srbsku toto meno bolo najmä v minulosti bežne zaužívané.Osobnosti: 
Juraj Ferík ml. (životopis)
Juraj Ferík st. (životopis)
Juraj Ribay (životopis)
Juraj Rohoň (životopis)
Juraj Tušiak (životopis)