Ženské meno Jaroslava má slovanský pôvod a jeho význam je "slávna silou". Nositeľky tohto zaužívaného mena oslovujeme prevažne Jarka.