Mužské meno Dezider má latinský pôvod a jeho význam v preklade znie ako "žiadajúci", "vyžiadaný". U nás sa vyskytuje ojedinele.