Júlia je ženská podoba mena Július, ktoré je odvodené z priezviska slávneho rímskeho aristokratického rodu, ktorý dal svetu a dejinám svojho člena Caesara, jedného z najvýznamnejších rímskych imperátorov. Sám význam mena Júlia nie je celkom jasný. Ak prihliadneme do gréckeho jazyka, tak môže znamenať jemnovlasá, osoba jemných vlás a práve toto vysvetlenie sa zdá byť najprijatelnejším, lebo Caesar, v podstati aj znamená osobu bujných vlás, čiže vlasatú osobu.

Meno Júlia sa medzi Slovákmi v Srbsku vyskytovalo viac v minulosti než sa vyskytuje dnes.