Ženské meno Danuša je deminutívum mena Daniela, ale dnes sa už považuje aj za samostatné. Nostiteľky tohto nie častého mena oslovujeme aj Danuška.