Meno Daniela má pôvod je v hebrejskom jazyku. Jeho mužská podoba je Daniel. V St. zmluve sa spomína prorok Daniel, ktorého meno má význam svätý sudca, Boh rozsúdil, rozhodol, určil. Nositeľky tohto obľúbeného mena oslovujeme aj Danuša, Danielka, Dani a pod.