Johana je ženské meno utvorené na podklade latinskej podoby Jána, Johannes. Z neho sa postupom času utvorilo meno Joanna. Španielska podoba je Juanita, alebo skratka Nita.