Boriša je ženské meno slovanského pôvodu, ktoré vlastne predstavuje len skratku mužských mien Borivoj, Boris, alebo aj skratku ženského mena Barbora.