Eliáš je znášanlivý, má hebrejský pôvod a znamená "môj Boh". Je aj so slovom Iľja zaužívané skôr v rusky hovoriacich krajinách, kde ich oslovujú Iľjuška, Ilek, Elo, Eli.