Mužské meno Drahotín je slovanské meno utvorené zo slov drahý alebo drahota milota, dom. Drahoš.