Ženské meno Zdenka má český pôvod a význam mena je "tu slávna". Nositeľky tohto v Srbsku dosť rozšíreného mena oslovujeme Zdenička, Zdenuška, Zdeni.