Arnold je mužské krstné meno. Vzniklo spojením staronemeckých slov aro+waltan, čo znamená vládca orol, silný ako orol. Slovenská forma bola prevzatá z nemeckých mien Arnold, Arenwald. V Srbsku sa vyskytuje iba ojedinele.