Belína je podoba germanského ženského mena Belinda. Utvorené je spojením lat. slova bel(l)a = pekná a germanského linda = had.