Mužské meno Silas pôvodne predstavovalo len skratku zo Silvanus. U nás sa takmer nevyskytuje.