Meno Slavomíra má slovanský pôvod a znamená "sláva mieru". Nositeľky tohto mena oslovujeme aj Slávka, Slávenka.