Mužské meno Zvonimír je novšie slovanské meno, jeho pôv. význam by bol zvoň (na) mier. V Srbsku sa toto meno pomerne dosť vyskytuje, ale medzi tunajšími Slovákmi len ojedinele.