Valentína má latinský pôvod s významom "je zdravá a silná". Nositeľky tohto krstného mena, s ktorými sa v Srbsku občas stretávame, oslovujeme aj Vali, Valinka, Valentínka, Tina, Tinka.