Klementína je ženské meno utvorené z latinského clemens prívetivá, láskavá. Domáca podoba tohto ojedinelého mena je Klema.