Vydania SVC v roku 2017

 

Daniel Pixiades:

Slneční pútnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Љубомир Фелдек:

Бајка о Андерсену и дунавској вили

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarína Mosnáková-Bagľašová:

Enike benike krikel bé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mária Kotvášová-Jonášová:

Otec rytier, mama dračica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Pixiades:

Klaniam sa trsu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ivan Bagľaš:

Osobnosť, základné psychické potreby a motivácia ako

prediktory well-beingu v pracovnom a akademickom prostredí