Vydania SVC v roku 2009

REALIZÁCIA VYDAVATEĽSKÉHO PLÁNU SLOVENSKÉHO VYDAVATEĽSKÉHO CENTRA

V BAČSKOM PETROVCI V ROKU 2009

 

EDÍCIA ŽIVÝ PRÚD

Súčasná literárna tvorba vojvodinských Slovákov

1. Viera Benková: STRED SVETA A INÉ PRÓZY

Výber z próz (román Stred sveta, tiež poviedky Lesná studienka a Sen sa opakuje) autorky starej generácie (1939), ktorý vyšiel 7. decembra 2009 k jej 70-tinám vo zvláštnej kolekcii tejto edície (ako jej 51. zväzok a ako 43. publikácia SVC), kde v tomto desaťročí vyšli knihy Miroslava Kriváka, Márie Myjavcovej a Pavla Grňu. Knihu na vydanie pripravil a vydavateľský posudok napísal Víťazoslav Hronec. Tlačových hárkov 15,5 (248 strán).

 

 

2. Andrej Čipkár: VŔBOVÝ KLIN, poviedky

Zbierka poviedok autora starej generácie (1932 – 2009). Vyšla 1. septembra 2008 ako 48. zväzok tejto edície a 33. publikácia SVC. Vydavateľsky posudok napísal Víťazoslav Hronec. Tlačových hárkov 13,5 (216 strán).

Vŕbový klin

 

3. Miroslava Dudková: NAHÁ MYSEĽ, zbierka básní

Druhá kniha veršov autorky mladej generácie (1979). Vydavateľský posudok napísal Víťazoslav Hronec. Vyšla 6. januára 2010 ako 47. zväzok SVC a ako 52. zväzok tejto edície. Tlačových hárkov 5,25 (84 strán)

 

4. Michal Harpáň: PREDSLOVY A DOSLOVY, literárnovedné štúdie

Ďalšia kniha štúdií literárneho vedca staršej generácie (1944). Vyšla 28. septembra 2009 ako 49. zväzok tejto edície a ako 36. [37.] publikácia SVC. Vydavateľský posudok napísal Víťazoslav Hronec. Tlačových hárkov 16 (256 strán).

Predslovy a doslovy

 

5. Jozef Klátik: KONIEC JAZYKA, kniha vizuálnej poézie

Druhá kniha tohto druhu autora staršej generácie (1949); vyšla 31. augusta 2009 k jeho šesťdesiatke ako 47. zväzok tejto edície a ako 32. publikácia SVC. Zaradená je do zvláštnej kolekcie tejto edície, kde v tomto desaťročí vyšli (k ich šesťdesiatinám) knihy Samuela Boldockého, Víťazoslava Hronca, Michala Harpáňa a Miroslava Demáka. Lektorský posudok napísal Jaroslav Supek. Tlačových hárkov 7 (112 strán).

Koniec jazyka

 

6. Ján Labáth: KTO JE TO GOETHE?, misceláneá

Tretia kniha tohto druhu autora starej generácie (1926), ktorá pravdepodobne vyjde 18. januára 2010 ako 53. zväzok tejto edície. Recenziu napísal Samuel Boldocký. Tlačových hárkov 12 (192 strán).

 

7. Pavel Mučaji: NEDEĽA, výber z básní

Výber z celoživotného básnického diela autora starej generácie (1929); vyšiel 31. augusta 2009 vo zvláštnej kolekcii tejto edície (ako jej 46. zväzok a ako 30. publikácia SVC), kde v tomto desaťročí vyšli „osemdesiatnicke“ knihy Andreja Ferku a Jána Labátha. Výber urobil a redakčný posudok napísal Víťazoslav Hronec. Tlačových hárkov 5,5 (88 strán).

Nedeľa

 

8. Vladimír Valentík: KULTUROLOGICKÉ ETUDY

Kniha vybraných statí autora strednej generacie (1959). Odporúčajúci posudok napísal Víťazoslav Hronec. Vyšla 29. októbra 2009 ako 50. zväzok tejto edície a ako 40. publikácia SVC. Tlačových hárkov 10 (160 strán).

 

EDÍCIA KORENE

9. Adam Svetlík: ANTOLÓGIA SLOVENSKEJ VOJVODINSKEJ POSTMODERNEJ PRÓZY

Ďalšia antológia autora strednej generácie (1961). Vyšla 5. októbra 2009 ako 30. zväzok tejto edície a ako 35. publikácia SVC. Redakčný posudok napísal Dr. Michal Harpqň. Tlačových hárkov 16 (256 strán).

Antológia slovenskej vojv. postmodernej prózy

 

EDÍCIA MÁJ

Knihy pre staršie deti

10. Daniel Dudok: Z KONCA NAŠEJ ULICE

Kniha spomienok z detstva autora starej generácie (1932). Vyšla 22. októbra 2009 ako 64. zväzok tejto edície a ako 39. zväzok SVC. Redakčný posudok napísal Michal Ďuga. Tlačových hárkov 4 (64 strán).

Z konca našej ulice

 

EDÍCIA VČIELKA

Knihy pre mladšie deti

11. Anna Kukučková: CHVOSTÍK A KAMARÁTI, poviedky pre deti

Debut mladej autorky (1986), ktorá sa iba nedávno prejavila ako nevšedný prozaický talent. Vyšiel 29. októbra 2009 ako 85. zväzok tejto edície a ako 38. publikácia SVC. Redakčný posudok napísal Dr. Zoroslav Spevák. Tlačových hárkov 5,5 (88 strán).

Chvostik a kamaráti

 

12. Daniel Pixiades: MORSKÁ RÍŠA, básne pre deti

Prvá zbierka básní pre deti autora starej generácie (1931), ktorý už vyše 30 rokov žije v Kanade. Vyšla 25. septembra 2009 ako 84. zväzok tejto edície a ako 34. publikácia SVC. Redakčný posudok napísal Víťazoslav Hronec. Tlačových hárkov 2,5 (40 strán).

Morská ríša

 

13. Juraj Tušiak: DÍNOM-DÁNOM S ĎURKOM

Ide o cyklus osemnástich básní, ktoré autor (1935 – 1986) v roku 1964 uverejnil v Detskom kútiku v Hlase ľudu, pričom ich aj sám ilustroval (takže sú do knihy zaradené spolu s ilustráciami). Knihu zostavil Víťazoslav Hronec. Vyšla 31. augusta 2009 ako 83. zväzok tejto edície a ako 31. publikácia SVC. Redakčný posudok napísal Michal Ďuga. Tlačových hárkov 3 (48 strán).

Dínom-dánom s Ďurkom

 

EDÍCIA VEDECKÉ ZOŠITY

Knihy z dejín, literárnej vedy, lingvistiky, národopisu, bibliografie

14. Víťazoslav Hronec: PERSONÁLNA AUTOBIBLIOGRAFIA 1956 – 2005

Druhá po rade (po autobibliografii Jána V. Ormisa) takáto publikácia jedného nášho autora; už jej samotný názov svedčí, že si ju autor (1944) zostavil sám. Vyšla 26. júna 2009 ako 9. zväzok tejto edície a ako 29. publikácia SVC. Jej spoluvydavateľom je Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (ktorý poskytol aj prostriedky na jej tlačenie). Redakčný posudok napísal Vladímir Valentík. Tlačových hárkov 23,5 (376 strán).

Personálna autobibliografia

 

15. Ján Marko: LEXIKÓN SLOVENSKÝCH VOJVODINSKÝCH VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV A VEDCOV

Ďalšia monografická publikácia autora starej generácie (1928). Vyšla 11. decembra 2009 ako 11. zväzok tejto edície (a ako 45. publikácia SVC); spoluvydavateľ Slovakistická vojvodinská spoločnosť. Redakčný posudok napísal dr. Michal Týr. Tlačových hárkov 12 (192 strán).

 

16. Mária Myjavcová: SLOVENSKÁ JAZYKOVÁ ČÍTANKA. O slovenskom jazyku vo Vojvodine

Praktická príručka k lepšiemu zvládnutiu slovenčiny autorky starej generácie (1934). Vyšla 11. novembra 2009 ako 10. zväzok tejto edície a ako 41. publikácia SVC. Odporúčajúci posudok napísal Dr. Michal Týr. Tlačových hárkov 15 (240 strán).

 

MIMO EDÍCIÍ

17. NÁRODNÝ KALENDÁR 2010

89. ročník tradičného dedinského čítania; vyšiel 21. decembra 2009 ako [46.] publikácia SVC; zostavil ho Vladimír Valentík. Tlačových hárkov 18,25 (292 strán).

 

18. Samuel Boldocký: RIADITELIA GYMNÁZIA V PETROVCI 1919 – 2009

Zborník, ktorý vyšiel 18. septembra 2009 ako spoločné vydanie s Gymnáziom Jána Kollára ako 36. publikácia SVC. Redakčný posudok napísal Dr. Samuel Čelovský. Tlačových hárkov 7 (112 strán).

Riaditelia gymnázia v Báčskom Petrovci

 

19. STO ROKOV DIVADLA V PIVNICI, monografia

Kniha vyšla ako 28. publikácia SVC v marci 2009 v spolupráci s Ochotníckym divadlom Janka Čemana z Pivnice (ktoré poskytlo aj prostriedky na jej vydanie). Redakčné posudky napísali Dr. Samuel Čelovský a Dr. Michal Týr. Tlačových hárkov 19 (304 strán).

Sto rokov divadla v Pivnici

 

20. Miroslav Mahač: LJUBAV NA TREĆI POGLED

Román autora strednej generácie (1951), napísaný po srbsky. Vyšiel 24. novembra 2009 ako spoločné vydanie autora a SVC (ako jeho 42. publikácia). Redakčný posudok napísal Samuel Boldocký. Tlačových hárkov 7 (112 strán).

 

21. NA VLNÁCH JUBILEA. Zostavil Miroslav Forgáč

Zborník príspevkov k šesťdesiatemu výročiu založenia Novosadského rozhlasu a jeho Slovenskej redakcie, ktorý vyšiel 24. novembra 2009 ako spoločné vydanie SVC (ako jeho [44.] publikácia), Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Rádio-televízie Vojvodiny. Redakčný posudok napísal Jozef Valihora. Tlačových hárkov 22 (352 strán).

 

 

PERIODICKÁ TLAČ

Zornička – časopis pre deti (mesačník). Šéfredaktor Pavel Matúch. V roku 2009 vyšli 6 čísel na 16 + 4 strán a 4 čísla na 20 + 4 strán v priemernom náklade 1500 výtlačkov.

Nový život – časopis pre literatúru a kultúru (mesačník). Šéfredaktor Dr. Adam Svetlík. V roku 2009 vyšlo 6 dvojčísel na 64 + 4 strán v náklade 200 výtlačkov.

Rovina – rodinný magazín (mesačník). Šéfredaktor Ján Hlaváč. V roku 2009 vyšlo 9 zošitov
(6 jednotliveckých čísel a 3 dvojčísla) v náklade 1000 výtlačkov.