Správa odbornej poroty 48. ročníka Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku Divadelný vavrín 2017

Doc. Dipl. režisér Miroslav Benka, významný umelec, predseda Dipl. režisér Ján Makan, člen Dr. Miroslav Fábry, člen
6. novembra 2017

 

Na 48. ročníku Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku od 27. októbra – 05. novembra 2017 v Starej Pazove, videli sme deväť súťažných divadelných predstavení.

 

OD Janka Čemana Pivnica,

Samuel Gašperec: DIEVČA, KTORÉ PÍSALO

réžia: K. Mišíková Hitzingerová

 

SKOS Detvan Pančevo

Dário Fó: NEMÔŽEM ZAPLATIŤ AJ NECHCEM ZAPLATIŤ

réžia: Vladana Cvijanović

 

GYMKO TEATER

V. Ognjenović, B. Nešić: POZDRAV NIEKOHO

réžia: Fedor Popov

 

DK 3. októbra Kovačica, Divadlo VHV scéna v Kovačici

Branislav Nuši: DR.

réžia: Danka Tomanová

 

KC Aradáč, DS Branislava Vierga

Jano Hrubík: LEVÍNEC

réžia: Jano Hrubík

 

Fedorteatar Padina & KOMAR Kovačica

Roberto Athayde: PANI MARGARÉTA

réžia: Fedor Popov

 

Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie, KC Kysáč, OD KC Kysáč

C. Rai: ZMIZNI OD SVOJEJ ŽENY

réžia: Ján Privizer

 

SKUS h. J. Čmelíka, SD VHV St. Pazova

Ferko Urbánek: DIABOL V RAJI MANŽELSKOM

réžia: Anička Balážová

 

KOKRAM Kovačica

Dragan Karlečík: NOVÝ PROTHEUS

réžia: Svetlana Gašková

 

Odborná porota v zložení: doc. Dipl. režisér Miroslav Benka, významný umelec - predseda, dipl. režisér Ján Makan, člen a Miroslav Fábry, herec SNP, člen, sa v krátkosti vyjadruje o najvýraznejších prvkoch v každom predstavení:

OD Janka Čemana Pivnica, DIEVČA, KTORÉ PÍSALO, komixovo zjednodušený prípad Denníka Anny Frankovej, rovnako na úrovni predlohy ako I. réžijnej interpretácie. Sama interpretácia (herecká ako I. režijná), nedosiahla tragickú úroveň svetoznámeho fenoménu Anny Frankovej.

SKOS Detvan Pančevo, NEMÔŽEM ZAPLATIŤ AJ NECHCEM ZAPLATIŤ, pokus uplatniť Direnmantovu teorému, že komédia je najúspešnejším spôsobom vyjadrenia celej tragiky kapitalistickej spoločnosti, najmä tragiku utláčanejších príslušníkov spoločnosti. Nenáročná režijná interpretácia nevytvorila dostatočný priestor hravému súboru prejaviť evidentný komický potenciál.

Gymko teater, POZDRAV NIEKOHO, presvedčivo podané, herecky úspešne individualizované výpovede vstúpencov Domova pre deti bez rodičovskej starostlivosti. Žiaľ, individualita pomerne klesala v obrazoch zborového výstupu. Chvályhodná práca mladých zanietencov a pedagogický vplyv režiséra Fedora Popova.

DK 3. októbra Kovačica, Divadlo VHV scéna v Kovačici, DR., iba náznaky travestie nedokázali žánrove posunúť a tým eventuálne zosúčastniť príbeh kostýmovo a scénograficky pevne zakotvený v štýle realistickej satiry meštianskej vulgárno-kapitalistickej, mamonom posadnutej spoločnosti.

KC Aradáč, DS Branislava Vierga, LEVÍNEC, náročne a presvedčivo rozpracovanú, autorsky smelú refleksiu našej skutočnosti sledoval primeraný herecký výkon súboru. Zostáva dojem, že náročnejším režijným postupom sa mohla získať pôsobivejšia expresia divadelného diela.

Fedorteatar Padina & KOMAR Kovačica, PANI MARGARÉTA, pokus prostriedkami ambijentálnej inscenácie vytvoriť priamu, bezprostrednú interakciu hercov a obecenstva, určite prispie rozšíreniu skúseností mladého, ale ambiciózneho súboru.

Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie, KC Kysáč, OD KC Kysáč, ZMIZNI OD SVOJEJ ŽENY, rozvetvená, na moment až neúčelne komplikovaná štruktúra dramaturgie, takzavnej meštianskej komédie nedorozumenia, vytvorila priveľa prekážok potentnému, avšak zmenou generácie zastihnutému súboru. 

SKUS h. J. Čmelíka, SD VHV St. Pazova, DIABOL V RAJI MANŽELSKOM, zaujímavé predstavenie podporené skvelým hereckým súborom v réžii Aničky Balážovej, dotklo sa humoru na potešenie obecenstva.

KOKRAM Kovačica, NOVÝ PROTHEUS, dramatické stretnutie Svetlany Gaškovej a Dragana Karlečíka vyústilo do imaginárneho sveta divadla. Útvary blýzkej budúcnosti priblížili sa dnešnej skutočnosti. Vzrušujúce!

 

Odborná porota sa rozhodla udeliť diplomy za úspešné herecké výkony:

 

Kristíne Ďurčianskej z Pivnice

Kataríne Kalmárovej z Vojlovice

Alexandre Čížikovej z Kovačice

Zuzane Šipickej z Kovačice

Verone Adelovskej-Petrákovej z Aradáča

Jaroslavovi Čapeľovi z Aradáča

Tijane Nemogovej z Padiny

Branislavovi Čemanovi z Kysáča

Jane Rumanovej zo Starej Pazovy

Valentíne Verešovej zo Starej Pazovy

 

Odborná porota sa rozhodla udeliť nasledovné ceny:

 

Najúspešnejšie kostýmy – Eve Taubertovej z Padiny

Najúspešnejšia scénografia – Petrovi Zbončakovi z Pivnice

Najúspešnejšia pôvodná predloha – Janovi Hrubíkovi z Aradáča za text Levínec

Najúspešnejší mužský debut – Ivanovi Cickovi z Kovačice

Najúspešnejší ženský debut – Anamariji Simonovićovej zo Starej Pazovy

Najúspešnejšia epizódna mužská postava – Igorovi Pisklovi zo Starej Pazovy

Najúspešnejšia epizódna ženská postava – Anne Širkovej z Kovačice

Najúspešnejšia mužská postava – Jánovi Chrťanovi z Kovačice

Najúspešnejšia ženská postava – Dušane Babincovej z Kovačice

 

Odborná porota sa rozhodla udeliť tri ceny za predstavenia:

 

Tretiu cenu získalo predstavenie Levínec DS Branislava Vierga z Aradáča

Druhú cenu získalo predstavenie DR. Divadlo VHV scéna z Kovačice

Prvú cenu, ktorá je zároveň aj Cenou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny získalo predstvenie Pozdrav niekoho Gymko teátra z Kovačice

 

V Starej Pazove 05.11.2017

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.