PRÍSPEVOK VENOVANÝ ÚKVS Z PRÍLEŽITOSTI OSLÁV PRVÉHO VÝROČIA ČINNOSTI

Annamária Boldocká-Grbićová
30. januára 2010

Príspevok venovaný Ústavu pre kultúru vojvodinakých Slovákov z príležitosti osláv prvého výročia činnosti tejto ustanovizne.

You need Flash player to see this content.