PRÍHOVOR PREDSEDU SZSZ PRI PRÍLEŽITOSTI PRVEJ NÁVŠTEVY ÚKVS

Vladimír Skalský, predseda SZSZ
20. októbra 2010

Vzácni hostia, vážení prítomní, milí priatelia,

som mimoriadne poctený, že môžem stáť práve tu a práve pri tejto vzácnej príležitosti. Vo Vojvodine, kde žije najživotaschopnejšia slovenská komunita vo svete, ktorá si po neuveriteľnom štvrť tisícročí života mimo územia Slovenska uchováva jazyk, povedomie a tradície v mnohých smeroch oduševnenejšie, než ako je to dnes v starej vlasti, a disponuje štrukturovaným kultúrnym životom, vzdelávaním a inštitucionálnym zázemím, ktoré nemá v slovenskom svete obdobu. Avšak nielen, že môžem stáť vo Vojvodine, ale práve tu na pôde najmladšej inštitúcie slovenskej národnostnej menšiny, ktorá podľa môjho presvedčenia jednoznačne reprezentuje budúcnosť a perspektívu – erudovanosť, modernosť, odvahu odpovedať na výzvy 21. storočia. A výnimočnosť tejto chvíle je tiež zrejmá: dnešná príležitosť prepája budúcnosť, reprezentovanú informačnými technológiami a najnovšími trendami v archvívnictve, s minulosťou – kultúrnym dedičstvom, ktoré je nevyhnutné zbierať a uchovávať, pretože inak sa nám môže nenápadne, ale nenávratne postrácať.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov je len druhou inštitúciou svojho druhu v slovenskom svete po Výskumnom ústave Slovákov v Maďarsku, v mnohom však stihol aj za svoju veľmi krátku existenciu posunúť túto činnosť na novú úroveň. Nielen vynikajúcou vedeckou prácou, ale napríklad aj komunikáciou s odbornou a širokou verejnosťou.

Svetové združenie Slovákov v zahraničí, ktoré je strechovou organizáciou dvojmiliónového slovenského zahraničia a združuje vyše stovku najväčších a najdôležitejších spolkov a inštitúcií z 24 krajín sveta, si tiež uvedomuje dôležitosť odborného zázemia pre svoju prácu, a aj preto zriadilo Pracovnú skupinu pre vedu a výskum. Je len v súlade s tým, s akým obdivom vnímame prácu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, že jeho riaditeľka Milina Sklabinská sa stala predsedníčkou tohto novovytvoreného orgánu, od ktorého si naozaj veľa aj ja osobne sľubujem.

Tento ústav má šťastie nielen na riaditeľku, ale na celý malý kolektív, trio šramantných mladých dám, ktoré s takým zápalom pracujú v prospech celej vašej komunity. Ústav, ktorý je nielen vysoko funkčnou odbornou štruktúrou, ale i s ohromným vkusom - vlastným elegantným dámam – zariadeným útulným azylom pre kultúru, vám vo zvyšku slovenského sveta, rozprestierajúceho sa na všetkých kontinentoch okrem Antarktídy, môžeme iba v dobrom závidieť. Vlastne nie iba závidieť, najmä by sme sa mali inšpirovať...

Ďakujem za pozvanie, príležitosť prihovoriť sa Vám i za pozornosť a so zvedavosťou sa teším na informácie o databáze.

 

 

V Novom Sade 27. septembra 2010

 

Vladimír Skalský,

predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí

Vice-President of Europeans Throughout The World