Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov usporiada v poradí XIII. muzikologickú konferenciu pod názvom Slovenská hudba vo Vojvodine.
NRSNM, ÚKVS, Obec Stará Pazova a SKUS h. Janka Čmelíka vyzývajú slovenské ochotnícke divadelné súbory zo Srbska, aby sa prihlásili na 48. Divadelný vavrín 2017.
Dom kultúry 3. októbra z Kovačice vyzýva deti od 7 do 14 rokov, aby neváhali a zúčastnili sa vojvodinského Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese detí Rozspievané klenoty 2017.
ÚKVS vyzýva dizajnérov, grafikov, maliarov, sochárov a iných umelcov, aby vypracovali návrh na kompaktné ideové riešenie Ceny Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za kultúrny počin roka.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzýva mladých interpretov slovenskej populárnej hudby, aby sa zapojili do edukačného seminára na podporu rozvoja vokálneho umenia.
Literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru NRSNM, Slovenské vydavateľské centrum a Redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život vypisujú:
Literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru NRSNM, Slovenské vydavateľské centrum a redakcia časopisu Zornička vypisujú:
Komisia pre literárno-vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM a Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec vypisujú: