Anketa o novom názve Prehliadky slovenských divadelných súborov

1. januára 2010 - 1. marca 2010
S cieľom zosúčastniť koncepciu Prehliadky slovenských divadelných súborov Divadelná komisia Výboru pre kultúru NRSNM navrhuje nový názov Prehliadky.

Návrh je Divadelný Vavrín, s podnázvom PSDS, s ktorým nie všetci v rámci Okrúhleho stola o budúcnosti PSDS súhlasili. Z toho dôvodu, ako i s cieľom zistiť verejnú mienku, predkladáme divadelnej verejnosti anketu:

 

Mienim, že DIVADELNÁ PREHLIADKA:

  

1. Má dostať názov Divadelný vavrín s podnázvom PSDS

  

2. Má zostať Prehliadka slovenských divadelných súborov

 

3. Navrhujem nový názov _______________________

 

Svoju mienku a nové návrhy nám môžete poslať do 1. marca 2010 cestou kontaktného formulára kliknutím na nasledovný link Kontaktný formulár. Tiež sa na túto tému môžete zmieniť aj na našom fóre.

 

Vďaka za spoluprácu.