Vladimír Francisty

Vladimír Francisty
riaditeľ
021 54 55 70, 064 886 26 77

OSOBNÉ ÚDAJE

 

Meno a priezvisko: Vladimír Francisty

Dátum narodenia: 03. 06. 1986.

Miesto narodenia: Nový Sad

 

VZDELANIE

 

2013

 

Doktorandské štúdium – metodika vyučovania matematiky

Univerzita v Novom Sade

Prírodovedecká fakulta

Katedra matematiky a informatiky

 

Máj 2014

 

Tempus project: Experiential Education of Mathematics thought Visual arts,

Sciences and Playful Activities

Cultural Study, University of Jyväskylä, Finland

 

2009 – 2013

 

Magister aplikovanej matematiky

Prírodovedecká fakulta

Katedra matematiky a informatiky

 

2005 – 2009

 

Diplomovaný matematik – matematika financií

Prírodovedecká fakulta

Katedra matematiky a informatiky

 

2001 – 2005

 

Gymnázium Jovana Jovanovića Zmaja v Novom Sade

 

1993 – 2001

 

Základná škola Ľudovíta Štúra, Kysáč

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

 

2010 – 2018

 

Základná škola Ľudovíta Štúra, Kysáč, učiteľ matematiky

 

2012

Stredná zdravotnícka škola 7. príla, Nový Sad, učiteľ matematiky a informatiky

 

2017

Univerzita v Novom Sade, Prírodovedecká fakulta, Katedra matematiky a informatiky, Spolupracovník praktikant vedeckého odboru vyučovacích metód matematiky