Deň mladých

Svetový Deň mladých (12. augusta) sa zaznamenáva od roku 2009, keď ho Zhromaždenie združených národov zaradilo do Oficiálneho kalendára medzinárodných dátumov. U nás v Srbsku sa tento deň zaznamenáva od roku 2007, keď bolo založené Ministerstvo mládeže a športu, a Kancelária pre mladých z Báčskeho Petrovca ho v roku 2009 oslávila po druhýkrát.

Veľký počet kancelárií pre mladých v celom Srbsku oslavuje Deň mladých organizovaním workshopov, okrúhlych stolov, divadelných predstavení, výstav, koncertov a turnajov, na ktorých mladí propagujú zdravé životné štýly, debatujú o životných podmienkach v prostrediach, kde žijú, predstavujú svoje zručnosti, vedomosti a schopnosti, vymieňajú si názory...

Deň mladých v Báčskom Petrovci, 2009

Fotografiu poskytla Kancelária pre mladých

Kancelária pre mladých z Báčskeho Petrovca v spolupráci s Obecným mládežníckym parlamentom a mládežníckymi združeniami, tento deň zaznamenala organizovaním výstavy pod menom Prebúdzanie v miestnostiach reštaurácie Vrbara v Báčskom Petrovci. Účastníci výstavy boli mladí neafirmovaní umelci, ktorí verejnosti mohli prezentovať svoje tri autorské práce. Vystavené boli práce všetkých techník, fotografie a šeprky. Podujatie prebiehalo 12. a 13. augusta 2009 a po ňom si návštevníci mohli pozrieť filmy, keďže bolo organizované aj letné kino. Výstavu otvorili Vladimir Valentik a Pavel Čani. Do samotného programu sa zapojil aj Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, kde riaditeľka Milina Sklabinská udelila cenu víťazke fotokonkurzu o najkreativnejšiu fotografiu, ktorá znázorňuje kultúru vojvodinských Slovákov.

Deň mladých v Báčskom Petrovci, 2009

Fotografiu poskytla Kancelária pre mladých

 

Mladí umelci, ktorí vystavovali svoje práce sú:

 

- Miroslava Kriváková, Báčsky Petrovec

- Miluška Snidová, Báčsky Petrovec

- Ivana Stošićová, Báčsky Petrovec

- Mariana Stupavská, Hložany

- Ivana Juríková, Nový Sad

- Mariana Juríková, Nový Sad

- Paulina Čapeľa, Selenča

- Andrea Čiliaková, Báčsky Petrovec

- Robert Tomášik, Selenča

- Tatiana Tordajiová, Báčsky Petrovec

- Daniela Triašková, Báčsky Petrovec

- Ana Máľachová, Báčsky Petrovec

- Tabita Sára Eliášová, Báčsky Petrovec

- Miriam Rút Eliášová, Báčsky Petrovec

- Daniela Papová, Pivnica

- Monika Balážová, Hložany

- Saša Lukáč, Báčsky Petrovec

- Irena Pešková, Hložany

- Nataša Lukáčová, Báčsky Petrovec

- Ida Softićová, Kikinda

- Hana Majerová, Báčsky Petrovec

- Teodora Litvaiová, Sombor

- Sara Stanković, Báčsky Petrovec

- Nikola Marinković, Kulpin

- Dušan Krstovski, Báčsky Petrovec

- Igor Bovdiš, Báčsky Petrovec

- Milan Matijević, Maglić

- Ana Mária Budinski, Báčsky Petrovec

- Janko Roška, Báčsky Petrovec

- Srďan Spremo, Maglić

- Andrea Spremová, Maglić

- Selena Ďajićová, Maglić.

Deň mladých v Báčskom Petrovci, 2009

Fotografiu poskytla Kancelária pre mladých

Deň mladých sa plánuje aj dobudúcna zaznamenávať, no jeho obsah sa bude vždy meniť. Toto podujatie má za cieľ zoskupovať mladých a podporovať ich tvorivosť a záujmi.

Tatjana Cakićová

Akcie