www.hl.rs

Slovenský vojvodinský týždenník Hlas ľudu sa svoj obsah snaží sprístupniť čitateľom i prostredníctvom internetu.

Obsah sa aktualizuje každodenne a čítať online si ho môžete na www.hl.rs .

Nové médiá