Marija Havran

scénografka a kostýmová výtvarníčka
Marija Havran
( 1. apríla 1966 )

Výtvarné vzdelanie získala na Strednej umeleckej škole, (odbor grafický dizajn) v Novom Sade, potom na Vyššej škole výtvarných a úžitkových umení v Belehrade. V rokoch 1991 – 1996 študovala odbor scénografia a kostýmové výtvarníctvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u profesora Jozefa Cillera. Doktorandské štúdium absolvovala na VŠMU u prof. Milana Čorbu. Doktorát obhájila v roku 2002 dizertačnou prácou na tému Dandy – Dandizmus ako umenie sebaštylizácie.

Samuel Starke

Evanjelický kňaz,biskup,národno-kultúrny dejateľ,jeden zo zakladateľov Slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci,predseda Matice slovenskej v Juhoslávii
Samuel Starke
Samuel Starke
( 17. marca 1888 - 6. apríla 1959 )

Samuel Starke sa narodil 17. marca 1888 v Mošovciach. Ľudovú školu skončil v rodisku a gymnázium v Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici. Evanjelickú teológiu študoval v Bratislave, Rostocku a Lipsku. Za farára ho v roku 1912 v Budíne vysvätil biskup G. Scholz.

V roku 1913 vstúpil do manželstva s Annou Burianovou, s ktorou mal päť detí.

Adam Vereš

Evanjelický farár, prvý biskup slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Juhoslávii, významná osobnosť pre slovenskú menšinu vo Vojvodine
Adam Vereš
Adam Vereš
( 1883 - 1931 )

Evanjelický farár a prvý biskup slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Juhoslávii, Adam Vereš, sa narodil 15. Novembra 1883 v Starej Pazove z otca Adama, notára a matky Márii, rod. Kiršnerovej. S manželkou Boženou Kopovou, učiteľkou zo Starej Pazovy mal päť detí: Milana, ktorý vyštudoval právo, Ivana, ktorý bol farárom v Iloku, Vladimíra, farára a seniora v Sriemskom senioráte, Oľgu a Martu, ktoré boli učiteľkami.