Literárny večierok jubilantovi Miroslavovi Demákovi