Nová kniha v edícii Doktorské dizertácie Esteticko-hudobné práce Martina Kmeťa