Slávnostné vyhodnotenie fotokonkurzu o najstaršiu fotografiu mladomanželov